Begin dit jaar werd aan de deelnemers van het klantenpanel van LEKSTEDEwonen een enquête voorgelegd over hoe het proces rondom reparatieverzoeken werd ervaren. Hieraan konden zowel huurders meedoen die al eens een reparatieverzoek ingediend hadden als huurders bij wie dit niet het geval was. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, dan willen we u daarvoor hartelijk danken. Dit onderzoek geeft ons veel informatie waar wij in onze dienstverlening zaken kunnen verbeteren, zodat u als huurder beter wordt geholpen.

Bijna alle deelnemers wisten hoe een reparatieverzoek ingediend kan worden. Veelal melden de deelnemers hun verzoek telefonisch of via ‘Mijn LEKSTEDEwonen. Het melden van het verzoek en de contacten met medewerkers worden als positief ervaren. Duidelijk werd wel dat naast de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden de deelnemers vooral de reactiesnelheid van LEKSTEDEwonen erg belangrijk vinden. Een duidelijk aandachtspunt was de terugkoppeling richting de huurders. Deze kan door ons worden verbeterd. Dat een reparatie niet in één keer kan worden uitgevoerd is vaak geen probleem, als dit maar wel goed wordt gecommuniceerd.

De resultaten van deze enquête zijn erg bruikbaar en waardevol voor ons. Het geeft ons een duidelijk beeld waar onze verbeterpunten zitten in onze dienstverlening, maar ook waar het goed gaat. In samenhang met andere onderzoeken zijn wij momenteel bezig te kijken wat we precies gaan veranderen, zodat het proces rondom een reparatieverzoek nog beter gaat aansluiten bij de wensen van onze huurders.

Ook dit jaar zal er om uw mening worden gevraagd. Wij hopen ook dan weer op uw deelname te mogen rekenen.