Digitalisering

December 2023

LEKSTEDEwonen gaat in 2024 hard aan het werk om slagen te maken op gebied van digitalisering en automatisering. Zij vindt het belangrijk om huurders zo goed mogelijk te informeren over de dienstverleningen de communicatiekanalen zo optimaal mogelijk in te richten, zodat LEKSTEDEwonen een volwaardige dienstverlening kan bieden. Hierbij vindt LEKSTEDEwonen het belangrijk niet de wensen van de huurders uit het oog te verliezen.

In opdracht van LEKSTEDEwonen heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het huurderspanel om te weten te komen wat de wensen van huurders op dit gebied zijn.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van huurderpanel LEKSTEDEwonen
Methode Online
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 23 november t/m 17 december 2023
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 7 5%
35 t/m 49 jaar 18 14%
50 t/m 64 jaar 42 32%
65 jaar en ouder 64 49%
Totaal aantal reacties 131

Informeren

Beoordeling informeren

Respondenten beoordelen de huidige manier van informeren door LEKSTEDEwonen met een 6,7.

Voorkeur informatie

Respondenten worden over het algemeen voor alle soorten berichten het liefst geïnformeerd per e-mail of per brief.

Bij 50+ ers en 65+ ers is de voorkeur voor een brief groter dan bij jongeren.

Whatsapp & Chatbot

Voorkeur contact

dat er meer woningen met eigen tuin zijn 37%

zou gebruik maken zowel WhatsApp of een chatbot.

dat er meer woningen met eigen tuin zijn 31%

geeft aan gebruik te willen maken van alleen de WhatsApp-functie.

dat er meer woningen met eigen tuin zijn 30%

van de respondenten is in geen van beide functies geïnteresseerd.

Instructievideo en digitaal ondertekenen

Instructievideo

vindt dat de gemeente de gezondheid moet stimuleren 87%

zou (misschien) gebruik van maken van instructievideo’s over bijvoorbeeld installaties in de woning of het opzeggen van de huur.

Vooral jongeren tot 35 jaar en 65+ ers vinden instructievideo’s interessant.

Digitaal tekenen huurcontracten

vindt dat de gemeente de gezondheid moet stimuleren 77%

zou (misschien) gebruik van maken van de mogelijkheid om huurcontracten digitaal te tekenen.

Vooral jongeren zijn hier positief over. 50+ers en 65+ers zijn nog wat twijfelachtig.

Baliebezoek

Baliebezoek ochtend

vindt dat de gemeente de gezondheid moet stimuleren 41%

vindt het een probleem als de balie alleen in de ochtend bezocht kan worden.

vindt dat de gemeente de gezondheid moet stimuleren 42%

heeft geen uitgesproken mening.

vindt dat de gemeente de gezondheid moet stimuleren 17%

vindt het geen probleem als de balie alleen in de ochtend bezocht kan worden.

Baliebezoek op afspraak

van de respondenten voor sporten dichtbij huis 43%

vindt het een probleem als balie alleen nog maar op afspraak bezocht kan worden.

van de respondenten voor sporten dichtbij huis 38%

heeft geen uitgesproken mening en oordeelt hier neutraal over.

van de respondenten voor sporten dichtbij huis 38%

vindt het geen probleem.

Bedankt voor uw deelname

De uitkomst van deze peiling helpt LEKSTEDEwonen in hun verbeterplannen rondom digitalisering.